.Problemet med att dela säng med katter är att de hellre sover på en än bredvid en

 

 

 

 

Presentation av några av våra tidigare hyresgäster, som nu fått egna hem.

Djurskyddet Eksjö är en ideell förening som arbetar för att värna om djuren. Vi arbetar med att placera om djur som far illa och ger dem ett hem där de är älskade.

 

 

Copyright © Djurskyddet Eksjö 2014