Jourtelefon 070- 252 82 88 E-post: cats@djurskyddet-eksjo.se Besöksadress: Förrådsgatan 2 Eksjö

Vi lyssnar av och ringer upp. Bankgiro: 491-3919 Org.nr 827000-8603

VÅRT ARBETE

 

Djurskyddet Eksjö är en ideell förening som jobbar för att värna om djuren. Vi är ingen myndighet och har heller inte rätt att agera som en, vilket betyder att vi inte bara kan komma in och ta ett djur från någon.

 

Vi arbetar med att placera om djur som far illa och ger dem ett hem där de är älskade.

 

 

Vanvård av djur

 

Om man tycker att djur far illa, bör man anmäla detta till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

 

 

Djurskyddshandläggarna nås via telefonnummer 036-39 54 14. Telefonen är bemannade vardagar klockan 09.00-11.30 och 12.30-16.00.

 

 

 

 

Vi har för nuvarande inte tillräckligt många jourhem, så ett bra sätt som du kan hjälp oss är genom att tillfälligt ta hand om ett djur.

 

Vi har ett djurhem som du kan ringa om du vill bli jourhem, eller om du vill komma och se vilka katter vi har. Lokalen ligger på Förrådsgatan 2 Eksjö. se karta första sidan

 

Telefonnumret är 070-252 82 88. maila gärna; cats@djurskyddet-eksjo.se

 

Vi lyssnar vi av och ringer upp.

JOURHEM

MEDLEMSSKAP

 

Du kan välja att vara antingen, stödmedlem eller aktiv medlem.

 

Stödmedlem innebär att man stödjer:

Djurskyddet genom att betala medlemsavgiften

100 kr/år för junior upp till 20 år, 250 kr/enskild eller

300 kr/familj.

Man får då tidningen Djurskyddet hemskickad

ca 4 ggr/år. bankgiro 491-3919

 

Att vara aktiv kan t.ex. innebära

att man tar hand jourtelefonen en period, hämtar djur

(Djurskyddet ger ersättning för bensinkostnaden),

hjälpa till på katthemmet, hämta foder mm.

Djurskyddet Eksjös historia

Djurskyddet Eksjö är en av landets äldsta, och för närvarande den enda aktiva i Jönköpings län.

Föreningen bildades 1889 av en prästfru som ville att arbetshästarna skulle ha en vilodag i veckan.

Presentation av några av våra tidigare hyresgäster, som nu fått egna hem.

Djurskyddet Eksjö är en ideell förening som arbetar för att värna om djuren. Vi arbetar med att placera om djur som far illa och ger dem ett hem där de är älskade.

 

 

 

Copyright © Djurskyddet Eksjö 2014