Djurskyddet Eksjö finns på Facebook.


Gå med i Facebook idag om du vill samverka med Djurskyddet.

Presentation av några av våra tidigare  hyresgäster, som nu fått egna hem.

Djurskyddet Eksjö är en ideell förening som arbetar för att värna om djuren. Vi arbetar med att placera om djur som far illa och ger dem ett hem där de är älskade.
Copyright  ©  Djurskyddet Eksjö 2014