VID KÖP AV KATT FRÅN DJURSKYDDET EKSJÖ

Alla våra katter är registrerade i Svenska Kennelklubben och Sverak, vid omregistrering till ny ägare återfås erlagd avgift.


I våra priser ingår 2 vaccineringar, öronmärkning och kastrering.


Pris på 1 katt           1.000:-


Pris på två katter     1.500:-
Presentation av några av våra tidigare  hyresgäster, som nu fått egna hem.

Djurskyddet Eksjö är en ideell förening som arbetar för att värna om djuren. Vi arbetar med att placera om djur som far illa och ger dem ett hem där de är älskade.