Presentation av några av våra tidigare  hyresgäster, som nu fått egna hem.